Medlem

Hvordan bliver du medlem i UK?

Mød op til en klubaften. Er du under 15 år får du en seddel med hjem, hvor dine forældre skal give deres samtykke til at du går i Ungdomsklubben. 

Priser

Det koster 20 kr. for et sæson medlemskab, og herudover opkræves deltagerbetaling for nogle af vores arrangementer og ture.

Hvem kan deltage i klubben?

Klubben er for unge fra 7. klassetrin og til og med 17 år.