FN's Verdensmål

for bæredygtig udvikling

 1. Afskaf fattigdom
 2. Stop sult 
 3. Sundhed og trivsel
 4. Kvalitetsuddannelse
 5. Ligestilling mellem kønnene 
 6. Rent vand og sanitet 
 7. Bæredygtig energi 
 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst 
 9. Industri, innovation og infrastruktur 
 10. Mindre ulighed 
 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
 12. Ansvarligt forbrug og produktion 
 13. Klimaindsats 
 14. Livet i havet 
 15. Livet på land 
 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner 
 17. Partnerskaber for handling

Se mere om målene

Siden er sidst opdateret 15. november 2021